GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

 

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též „Nařízení GDPR“) poskytuje společnost Ing. Kateřina Preislerová Štolcová, Hlavní 70, 251 65 Ondřejov - Třemblat, IČ 71958509 (dále též „správce osobních údajů“ či „správce“) obchodnímu partnerovi tyto informace v souvislosti s přijetím osobních údajů správcem:

Jméno a příjmení: Ing.Kateřina Preislerová Štolcová

IČO: 71958509

Sídlo provozovny: Hlavní 70,Třemblat, ,25165

e-mail:stolcova@stolc.cz

tel.: 777 331 657

 dále jen „Správce“

Vážení klienti, abychom mohli plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sdělujeme:

 Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.

 Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.

 Zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží/službu a jeho cenu.

 Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání platnosti smlouvy.

 Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)  Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.

 Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému. Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

 Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

 Nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

 Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.